Miliyer Tüberküloz Belirtileri ve Tedavisi
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Miliyer Tüberküloz Belirtileri ve Tedavisi

Miliyer Tüberkülozu, bu hastalık çoğunlukla pek çok tüberküloz basilinin kan yolu ile yayılması sonucunda ortaya çıkan bir hastalık türüdür. Bütün tüberküloz olgularının %1'ini meydana getirmektedir. Miliyer tüberküloz hastalarının takriben yarısında granülomatöz hepatitine bağlı olarak gelişen alkalen fosfataz ile transaminaz seviyesinde yükselmeler olduğu bildirilmiştir. Miliyer tüberküloz hastalarının %50'sinde uygulanan PPD deri testlerinde pozitif çıkmaktadır. Genellikle miliyer tüberküloz hastalığının nedeni tam olarak bilinmemektedir, ancak ateş en önemli olan sebeplerinden birisidir. Miliyer tüberküloz hastalığının teşhisinin yapılması oldukça güçtür. Genellikle tanısı akciğer grafisi ve HRCT histopatolojik ve mikrobiyolojik tanı tekniklerine başvurulmaktadır. Hastaya yapılan akciğer grafisinde miliyer tüberküloz olgularının %80 oranında varlığına rastlanmaktadır. Ayrıca HRCT tekniğinde miliyer tüberküloz varlığının saptanmasında kullanılan en iyi radyolojik olan yöntemdir. Miliyer tüberküloz teşhisinde karaciğer, akciğer ve kemik iliğinde doku örneklerinde ortaya çıkan granülomların gösterilmesi bu hastalık için oldukça önemlidir. Yapılan uygulamalarda miliyer tüberküloza Karaciğer ve akciğer granülomları%80 oranında, kemik iliğinde ise %50 oranında rastlanmaktadır.

Miliyer Tüberkülozunun belirtileri, bu hastaların yaklaşık %30'unda meydana gelen menenjit tüberküloz mevcuttur. Menenjit tüberkülozun ortaya çıkan belirtileri miliyer tüberkülozunun teşhisinin yapılmasında yardımcı olmaktadır. Miliyer tüberküloz hastalığının ilk belirtisi hastada ateş olmasıdır. İlk başlarda kişide meydana gelen hafif dereceli öksürük görülür. Fakat miliyer tüberküloz ilerledikçe kişideki öksürük çok daha belirginleşir, hatta giderek artar ve syanuz ile dispne durumuna gelmektedir. Miliyer tüberkülozda meydana gelen ateş durumu özellikle yüksek, muntazam, dalgalı ve intizamsız olmaktadır. Hastaya yapılan muayenik incelemede ilk zamanlarda akciğerlerde herhangi bir anormalliğe rastlanmaz. Fakat hastalık ilerledikçe akciğerlerde yaygın olarak ince railer görülebilmektedir. Miliyer tüberküloz hastalarının yarısında splenomegali durumuyla daha seyrek olan hepatomegali durumuna rastlanmaktadır.

Miliyer Tüberküloz Hastalığının Bulguları, bu hastalığın tanısında en önemli olan bulgu akciğer radyografisinin incelenmesidir. Hastanın akciğerlerinde eşit olarak farklı yönlere dağılmış olan toplu iğnenin başı kadar ya da darı büyüklüğünde olan mikronodüler lezyonlara rastlanmaktadır. Miliyer tüberküloz hastalığının ilerlemesi ile ortaya çıkan bu küçük lezyonlar birleşir ve kar tipisi şeklinde bir görünüm haline gelir. Ancak bazı durumlarda hastanın radyoğrafisi çekildiğinde postprimer ya da primer tüberküloz lezyonuları ile plörezi görülebilmektedir.

Miliyer Tüberkülozunun Tanısı, hastalığın tanısında çekilen akciğer radyografisinde özellikle miliyer değişimin olması önemli bir bulgudur. Ayrıca hastadan alınan balgam ve mide suyunda ise koch basili aranmalı, hatta antitüberküloz ilaçlarına karşı duyarlılığın olup olmadığı mutlaka incelenmelidir. Menenjit ile ortaya çıkan miliyer tüberküloz vakalarında se-robrospinal sıvısının incelenmesi bu hastalığın tanısında oldukça yararlıdır. Bunun dışında idrar, kemik iliği, eklem sıvıları ve plevra için kültür teknikleri kullanılarak koch basilinin aranması yapılmalıdır. Yapılan incelemeler sonrasında miliyer tüberküloz hastalarının %100'ünün akciğerinde %90'ının karaciğerinde özellikle tüberküloz lezyonunun görüldüğü durumlarda hem akciğer hem de karaciğer biyopsisinden faydalanılmaktadır.

Miliyer Tüberkülozun Tedavisi, eğer kişide miliyer tüberküloz olduğundan şüpheleniliyor ise zaman kaybetmeden hemen tedaviye başlanmalıdır. Miliyer tüberkülozun tedavisinde rifampin, etambutol, isoniazid ve stereptomisin ilaçları kullanılarak dörtlü bir tedavi uygulanmaktadır. Miliyer tüberküloz hastalığının akut döneminde ise çoğunlukla kullanılan ilaçlar 4-6 hafta sonrasında ikili ya da üçlü kullanım ile tedavi devam eder, yaklaşık 2 yıl kadar sürmektedir. Miliyer tüberküloz hastalığının ilk evresinde 7-14 gün arasında hasta 30-40 mg kortikoste-roid kullanımına başlar. Bu kullanım süresinden sonra ise ilacın dozu 2 mg kadar düşürülerek steroid tedavisi ile son verilmektedir.

Miliyer Tüberküloz Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

Çok Okunanlar

Verem Bulaşıcı mı?

Verem Bulaşıcı mı?

Verem Belirtileri ve Tedavisi

Verem Belirtileri ve Tedavisi

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Miliyer Tüberküloz Belirtileri ve Tedavisi

Miliyer Tüberküloz Belirtileri ve Tedavisi

Akciğer Tüberkülozu Belirtileri ve Tedavisi

Akciğer Tüberkülozu Belirtileri ve Tedavisi

Tüberküloz Belirtileri ve Tedavisi

Tüberküloz Belirtileri ve Tedavisi

Tüberküloz Aşısı Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Tüberküloz Aşısı Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Verem Tüberküloz Belirtileri ve Tedavisi

Verem Tüberküloz Belirtileri ve Tedavisi