İdrarda Tüberküloz Belirtileri ve Tedavisi
15 Mayıs 2024 Çarşamba

İdrarda Tüberküloz Belirtileri ve Tedavisi

İdrarda tüberküloz belirtileri, Böbrek tüberkülozu enfeksiyon olan akciğerler veya bu akciğerlerin arasında bulunan lenf bezlerinin kan yolu ile enfeksiyona uğraması ile oluşan bir hastalıktır. Vücut içerisinde uyuyan basillerin hastanın genel durum bozukluğu, anemi, steroid tedavisi, AIDS travma, diyabet ve immünosüpresyon gibi durumlarda yeniden uyanmasıyla hastalıklar oluşur. İdrarda tüberküloz başlangıcı basiller böbreğin iç yapısını bozması ile meydana gelir ve böylelikle önce üretere sonra da mesaneye idrarla beraber geçer. Basilerin bu geçişi esnasında üreterlerde daralmalar oluşur ve mesanede büzüşme ve enflamasyona neden olurlar. Başlangıç aşamasında oluşan lokal tahribatlar zamanla bir araya gelerek bütün böbreği bozabilmektedir. Böylelikle mesanede ilerleyen dönemlerde idrar tüberkülozu meydana gelir. Bununla beraber üreme organı ve böbreklerde hastalık kendisini göstermeye başlar.


İdrarda tüberküloz belirtileri nelerdir?

 • Sık idrara çıkma,
 • Antibiyotiklerle tedavi edilemeyen sistit,
 • Steril pyüri,
 • Acil işeme isteği,
 • Küçülmüş nodüler prostat,
 • Hafif böğür ağrıları,
 • Geceleri sık ve ağrısız idrara çıkma,
 • İdrar yanması,
 • Ateş yükselmesi,
 • Yüzde elli oranında hastada gözle görülür idrar kanaması,
 • Kronik akıntılı skrotal sinüsler,
 • Hafif bir ateş ve halsizlik durumları İdrarda kan olması,
 • Sebebi bilinmeyen hematüri,
 • Vücutta başka yerde geçirilmiş olan tüberküloz veya zaten aktif olan tüberküloz,
 • Böbreklerden birinde veya her ikisindeki nekrotizan papillit,
 • Seminal veziküllerde sertleşme,
 • Epididimde nodülaritenin bulunduğu kronik epididimit,
 • Antibiyotiklere cevap vermeyen kronik sistit,
 • Hastalık basillerinin idrarda görülmesi,
 • İdrar yollarında şiddetli derecede ağrı,
 • Zayıflık ve Anemi Kan zehirlenmesi, tedavi yapılmaz ise,
 • Hasta olan kişi idrar miktarının azaldığından ve idrar torbasının şişliğinden şikâyetçidir.
Bu klinik bulguların belirlendiği hastalarda gereken tetkikler yapılarak böbrek tüberkülozu tanısı konulabilir. Bu semptomlar hastalık ileri evreye ulaşana kadar hastada gözlenmeyebilir ve hatta hastalarda asemptomatik gibi durumlar olabilir. Ağrı olması, ileri hastalığın göstergesidir. Çoğu belirtiler, basillerin mesaneye yayılmasıyla bağlantılıdır. Hastaların sabahki ilk idrarından mikobakteriler için spesifik kültür yapılmalıdır. Tek kültürün pozitif olma oranı yüzde yetmiş üçtür. Üç gün ilk idrarda yapılan spesifik kültür ile tanının başarı şansı yüzde doksana çıkartılabilir. Yirmi dört saatlik idrar toplanarak yapılan testlerde daha iyi sonuçlar alınamamıştır. Yine üç gün boyunca sabahları alınan idrar örnekleri fluorokrom, Kinyoun veya Ziehl-Neelsen ile boyanarak aside dirençli basiller araştırılabilir.

İdrar tüberküloz belirtileri; Son yıllarda hızla gelişen PCR testi, tanıda oldukça güvenilir ve hızlı bir yöntemdir. Üriner sistemin ardından, giderek daha az oranlarda seminal veziküllerde, prostat, testisler ve epididimler tutulabilirler. Skrotum da akıntılı fistül oluşması, tüberküloz hastalığının başka bir bulgusu olarak gerçekleşir. Üretra tutulumu nadirdir. Penis tüberkülozunda ise yüzeyel ülser şeklinde görülür, ancak alttaki dokuları tutabilir. Kadın üreme organlarındaki lezyonlar ektopik gebelik veya steriliteye neden olabilir. Çift taraflı tutulum olmadığı durumlarda, renal fonksiyon normaldir. İdrar analizinde asit pH, eritrosit ve lökositler bulunur. Alınan ilk idrardan spesifik kültür yapılır. Böbrek tüberkülozunun başka bir belirtisi de skrotum içerisinde akıntılı fistül görülmesidir. Üretra tutulumu daha nadirdir. Sağlıkla kalın.

İdrarda Tüberküloz Belirtileri Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

Çok Okunanlar

Tüberküloz Basili

Tüberküloz Basili

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Tüberküloz Belirtileri ve Tedavisi

Tüberküloz Belirtileri ve Tedavisi

Aktif Tüberküloz Nedir?

Aktif Tüberküloz Nedir?

Tüberküloz Aşısı Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Tüberküloz Aşısı Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Tüberküloz Tanısı Belirtileri ve Tedavisi

Tüberküloz Tanısı Belirtileri ve Tedavisi

Verem Aşısı Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Verem Aşısı Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?